Samverkansgruppen för informationssäkerhet

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) består av ett antal myndigheter som alla har ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet.

Samverkansformer och aktiviteter

Myndigheterna i Samfi stödjer varandra i arbetet med samhällets informationssäkerhet genom informationsutbyte och samverkan. Informationssäkerhet.se är till exempel en gemensam satsning av Samfi.

Följande myndigheter ingår för närvarande i Samfi:

Samfi berör frågeställningar inom huvudsakligen följande aktivitetsområden:

  • Strategi, handlingsplan och regelverk
  • Tekniska frågor och standardiseringsfrågor
  • Nationell och internationell utveckling inom informationssäkerhetsområdet
  • Informationsaktiviteter
  • Övningar och utbildning
  • Hantering och förebyggande av IT-incidenter

MSB avsätter resurser för ett Samfi-kansli. Övriga Samfi–myndigheter bidrar med resurser vid behov och efter förmåga.

Publicerad: 2015-04-17
Uppdaterad: 2017-11-20
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB