Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Informationssäkerhetsskolan (ISA)

ISA är MSB:s webbutbildning i informationssäkerhet som i första hand riktar sig till elever i grundskolan årskurs 4 och 5.

Syftet med webbutbildningen ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet.

ISA innehåller filmer, scenarier och en lärarhandledning. Utbildningen är indelad i sex avsnitt som tar upp olika aspekter av informationssäkerhet. Avsnitten tar upp: viktig information, risker, skydda information, sprida information på internet, vem är vem på internet, och sant och falskt på internet.

ISA är kostnadsfritt och kräver inga förkunskaper i informationssäkerhet.

ISA är numera ett verktyg som ägs och förvaltas av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Länk till ISA: https://kurser.iis.se/kurs/isa/

Publicerad: 2013-04-18
Uppdaterad: 2018-02-15
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB