Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Datoriserad informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Syftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal.

Hur får man tillgång till DISA?
DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner. Läs mer på MSB.se.

Sedan mars 2012 finns det även möjlighet att få tillgång till en fristående version av DISA genom att kontakta MSB. För organisationer som önskar drifta DISA i egen regi, t.ex. på det egna intranätet kan nu göra detta.

En fördel med den nya versionen av DISA är att den även kan verksamhetsanpassas. En organisation kan nu lägga till egna texter eller hänvisa till egna föreskrifter i DISA.

Organisationer som önskar få tillgång till den fristående versionen av DISA får kontakta MSB och teckna ett nyttjanderättsavtal.

Kontakten på MSB tas med någon på enheten för samhällets informationssäkerhet.

10 olika delar
DISA innehåller tio olika delar som alla tar upp olika aspekter av informationssäkerhet.

  • Lösenord
  • Mobila enheter
  • Skadlig kod
  • Sociala medier
  • E-post
  • Säkerhetskopiering
  • Spårbarhet och loggning
  • Säkert beteende
  • Smarta telefoner
  • Surfplattor

 

Publicerad: 2013-02-06
Uppdaterad: 2015-08-31
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid