Kurser hos Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)

Här kan du ladda ned TSS Kurskatalog och anmälningsblanketter.

Om TSS

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom informationssäkerhetsområdet. Detta innebär utbildningar avseende både traditionellt signalskydd och it-säkerhet samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Utbildningen vid TSS riktar sig till Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvarsfamiljen samt civila myndigheter på nationell, läns och kommunal nivå. Kurskatalogen grundar sig på uppdrag och inriktningar från Försvarsmaktens Högkvarter, MSB och FRA.

TSS är lokaliserat till Enköping och ingår organisatoriskt i Ledningsregementet. TSS bedriver även utbildning i Karlskrona och Halmstad.

E-postadress till kursadministratör

ledr-ledss-tss-utbadm@mil.se

Adress TSS

TSS (lärarens namn)
Ledningsregementet, by 223
PL 920
749 81 Enköping

Kurskatalog och anmälningsblanketter

Nedan kan du ladda ned senaste utgåvan av TSS Kurskatalog samt anmälningsblanketter för kurserna  i pdf-format.

Observera att anmälan till KSU-utbildning sker på särskild blankett.

Film om signalskydd

En introduktion till signalskydd ges i denna film.

Snabblänk till denna sida

Den här sidan når du alltid via denna URL: www.informationssakerhet.se/TSS

Utbildning för NaM ARANA SE

En utbildning har satts upp gällande att en ny funktion, incidenthantering, kommer att driftsättas i KaP-L. Du som NaM för ARANA SE behöver gå en kompletterande utbildning i hur detta ska gå till.

OBS detta är ingen nyutbildning av KaP-L NaM; utbildningen vänder sig till dig som redan är utbildad.

Mer information finns på denna sida samt denna med uppdaterade kurstider.

Uppgraderingsutbildning ARANA CSO

Uppgraderingsutbildningen hålls i september och oktober 2017 och är till för de CSOer som ska uppdatera till v1.3.4 SR1 och har system med nyckelserver och AGW (RCAKS). Men det berör även de som endast ska uppdatera eller nyttja den nya versionen av konfigurationsapplikationen då pga. konfigurationskoordinatorn är ny.

Se mer information på denna sida.

Publicerad: 2014-05-21
Uppdaterad: 2017-05-31
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: TSS