Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Dataföreningen

Dataföreningen är en ideell intresseorganisation som bedriver nätverk inom en rad aktuella områden, bland annat informationssäkerhet. Föreningen bedriver även utbildningar och certifieringar via sina dotterbolag.

För kunskap och kontakter!

I Dataföreningens nätverk träffas yrkesverksamma, lyssnar på föreläsningar och diskuterar aktuella problem och frågeställningar med varandra.

Läs mer om Dataföreningens nätverk på deras webbplats

Dataföreningen Kompetens                    

Dataföreningen Kompetens kurser i informationssäkerhet ger kunskaper för att kunna hantera informationssäkerhetsfrågorna.

Kursutbud

En uppdelning på tre fristående kurser gör det möjligt att välja de kurser i den ordning som passar deltagaren. Den som har gått alla tre kurserna kan välja att gå den fjärde kursen för att certifiera sig som Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt. De tre kurserna som Dataföreningen Kompetens erbjuder är:

Strategisk informationssäkerhet

Denna utbildning handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet – varför det är viktigt för verksamheter på längre sikt, och vilka långsiktiga åtgärder man behöver planera för och investera i. Kursen behandlar strategiska aktiviteter som t.ex. skapande av säkerhetspolicy, upprättande av säkerhetsorganisation och klassning av informationstillgångar.

Teknisk informationssäkerhet

Denna kurs handlar om att upprätthålla den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån. Det innebär att kunna hantera dagliga rutiner och regelbundna processer som t.ex. incidenthantering, säkerhetsrevision och säkerhet vid systemutveckling.

Operativ informationssäkerhet

Övergripande innehåll för den här utbildningen är tekniska aspekter som t.ex. nätverkssäkerhet, systemsäkerhet, kryptering och elektroniska identiteter. Syftet med den här kursen är att du ska kunna förstå tekniska aspekter och kunna kommunicera med tekniker om it-säkerhet, helt enkelt bli en duktig beställare av it-säkerhet.

Mer information om de tre kurserna som Dataföreningen Kompetens erbjuder finns på Dataföreningens webbplats: www.dfkompetens.se.  

Läs mer på Dataföreningens webbplats

Publicerad: 2013-04-18
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid