Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Konferensen 2019- Tioårsjubileum

Årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor ägde rum den 17-18 september 2019 i Stockholm. 

Temat för årets konferens var "integrerat informationssäkerhetsarbete - inom organisationen och i samhället" och bjöd på ett varierat och högaktuellt innehåll. 

Programmet finner du här.

Konferensen arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Försvarets materielverk/Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, Försvarsmakten/Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Paneldebatt med Samfi-myndigheterna, 17 september. Foto:Thomas Henrikson, Tjugofyra7.

I årets program fann du, utöver goda exempel på hur informationssäkerhetsarbetet kan integreras i hela verksamheten, föredragshållare såsom data- och it-säkerhetsexperterna Mikko Hypönnen och Ann-Marie Eklund Löwinder, men även föredrag med praktiska inslag inom ramen för det förebyggande och uppföljande informationssäkerhetsarbetet.

Föreläsningsmaterial

Dag 1 - 17 september

14.45 R. Harpe A. Edholm

15.25 A. Eklund-Löwinder

16.30 F. Lindberg

17.00 H. Söderlund, P-A Borgström

Dag 2 - 18 september

09.00 P. Jonegård, M. Hemington

09.00 P. Sörlin

09.45 T. Ander

09.45 R. Bodfors

09.45 R. Oehme

10.50 E. Biverot, L. Östgard, J. Nilsson

10.50 P. Ahlström

11.35 J. Turell

13.40 R-M. Åhlfeldt

15.20 M. Hyppönen

 Inledningspunkterna

MSB:s GD Dan Eliasson hälsar välkommen

Inrikesminister Mikael Damberg har ordet

Myndighetscheferna från SAMFI i paneldiskussion

 Frågor som rör konferensens innehåll sänds till konferensen@informationssakerhet.se

Integrering och cybersäkerhetssamarbete på årets informationssäkerhetskonferens

Referat

Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor hölls i Stockholm den 17-18 september och gästades av 750 deltagare från alla delar av den offentliga sektorn. Årets konferens fokuserade på hur informationssäkerhet kan integreras bättre i hela verksamheten.   

 Diagram 1. Målgruppsrepresentation

Diagram 1. Antal organisationer per målgrupp som deltog i årets informationssäkerhetskonferens. 

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson (klicka här för att se film) inledde den första dagen med att uppmärksamma att konferensen, som arrangeras av MSB tillsammans med sex andra myndigheter, i år firar tioårsjubileum. Eliasson betonade att gapet mellan digitalisering och säkerhetsarbete går i otakt och efterfrågade en bredare kunskapssatsning för att stärka informationssäkerheten i samhället. Han noterade glädjande att informationssäkerhetsfrågor kommit högre på agendan de senaste åren, särskilt bland ledningar i kommuner som börjat visa ett starkare engagemang och förståelse för att informationssäkerhet är en ledningsfråga. 

Inrikesminister Mikael Damberg (klicka här för att se film) levererade ett besked om att regeringen kommer att ge två nya uppdrag till MSB för att stärka samhällets informationssäkerhet. Damberg underströk vikten av att offentlig sektor följer med i utvecklingen och förenklar användandet av tjänster både för medborgare och medarbetare. Han noterade att om Sverige ska bli ledande i den digitala utvecklingen måste gapet mellan skydd och innovationskraft minskas. Att regeringen har höga förväntningar på samhällets aktörer var tydligt. ”Vi kan inte skjuta ansvar på någon annan, alla aktörer måste ta ansvar”, uppmanande Damberg.

Myndighetscheferna från samtliga arrangerande myndigheter, Post- och telestyrelsen, Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Försvarets materielverk/Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, Försvarsmakten/Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltog i en paneldiskussion om ett mer integrerat samarbete kring cybersäkerhet (klicka här för att se diskussionen).  

Eftermiddagen behandlade ämnen som totalförsvarets syn på informationssäkerhet, lärdomar från den senaste tidens it-incidenter, FRA:s kompetensförsörjningsinitiativ för att locka unga rekryter till informationssäkerhetsområdet, e-arkivering som en viktig beståndsdel i ett integrerat informationssäkerhetsarbete samt CSN:s informationssäkerhetsarbete. Du finner föreläsningsmaterialet här ovan. 

Under den andra dagen erbjöds deltagarna tre olika spår att delta i; 1) Praktiskt it-säkerhetsarbete, 2) Säkerhetsorganisationen och 3) Incidenthantering och cybersäkerhetsåtgärder. Just praktiska inslag i informationssäkerhetsarbetet efterfrågades särskilt efter förra årets konferens. I årets utvärdering ansåg ca 75% av respondenterna att konferensen var mycket relevant för deras arbete och över 90 % ansåg att konferensen bidrog till deras omvärldsbevakning.

 Diagram 2. Hur relevant är konferensen för ditt arbete.

Diagram 2. Hur relevant upplevde deltagarna att konferensen var för deras arbete?

Konferensen avslutades med en uppskattad gästföreläsning av Mikko Hypponen, CRO vid F-Secure som berättade om sin barndom i Finland och hur det kom sig att han började arbeta med informationssäkerhet. 

 Hypponen och Jonsson Ståhl

Foto: Mikko Hypponen, F-Secure och konferensens projektledare Fredrik Jonsson Ståhl, MSB.

Projektledare Fredrik Jonsson Ståhl som arbetar på Enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB var nöjd med konferensen:

”Efter ett års intensivt arbete med att få ihop ett aktuellt och relevant programinnehåll för 750 deltagare är det mycket glädjande att kunna konstatera att majoriteten av deltagarna är mycket nöjda och att den tionde upplagan av konferensen blev en succé.”

Redaktionen, Enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB

 

 

 

 

Publicerad: 2019-01-09
Uppdaterad: 2019-05-29
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Fredrik Jonsson Ståhl