Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Kurser hos Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)

Här kan du ladda ned TSS Kurskatalog och anmälningsblanketter.

Ny kurskatalog och information om TSS COVID-19

Viktigt meddelande avseende skolans verksamhet och begränsningar med hänsyn till COVID-19. Gäller från och med 2020-11-09.

Skolans verksamhet kommer fortsättningsvis att påverkas och begränsas av den regionala utvecklingen av COVID-19.

Det innebär ytterligare inställda kurser i syfte att begränsa mötesplatser och smittorisker.  Beslut för detta kommer kontinuerligt att tas med 14 dagars varsel, vilket kan innebära att ni som elever påverkas av beslut nära inpå kursens genomförande.

Möten kommer att begränsas. Det innebär att lärare och handläggare från skolan inte kan delta fysiskt vid centrala, regionala och lokala möten i utvecklingsprojekt eller motsvarande utan är begränsade till andra mötesformer.

Ny kurskatalog har släppts för 2021

Ny kurskatalog för 2021 finns att tillgå här. Vi reserverar oss för eventuella ändringar med hänsyn till COVID-19.

Behov av akut signalskyddsutbildning under COVID-19

Om behov föreligger för akut signalskyddsutbildning under den omfattande smittspridningen av COVID-19 skall sådan beställning göras till ledr-ledss-tss@mil.se. Chef TSS kommer därefter göra en noggrann övervägning samt en riskanalys inför sådan utbildning innan beslut tas.

Om Totalförsvarets signalskyddsskola 

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) är en skola inom informationssäkerhetsområdet och omfattas av befattningsutbildningar inom signalskyddstjänsten, systemutbildningar för system med kryptografiska funktioner, IT-säkerhet samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Skolan bedriver utbildning samt stödjer utvecklingen av metoder och utformningar av olika signalskyddssystem.

Utbildningarna riktar sig till verksamhetsutövare inom hela Totalförsvaret – från nationell till kommunal nivå och den huvudsakliga utbildningsverksamheten bedrivs i Enköping, samt en mindre del i Karlskrona respektive Halmstad.

Innehållet i verksamheten utgår från våra uppdrag och inriktningar från myndigheterna FM, MSB och FRA. TSS organiseras under Ledningsregementet i Försvarsmakten.

E-postadress till kursadministratör

ledr-ledss-tss-utbadm@mil.se

Adress TSS

TSS (lärarens namn)
Ledningsregementet, by 223
PL 920
749 81 Enköping

Kurskatalog och anmälningsblanketter

Kurskatalogen för 2020 samt anmälningsblanketter för kurserna finns i pdf-format längst ned på sidan.

Observera att anmälan till KSU-utbildning sker på särskild blankett.

Film om signalskydd

En introduktion till signalskydd ges i denna film.

Snabblänk till denna sida

Den här sidan når du alltid via denna URL: www.informationssakerhet.se/TSS

Länkar

TSS Kurskatalog 2020 utg 5

TSS anmälningsblankett Signskydd

TSS Anmälningsblankett KSU

MALL KURSRAPPORTERING TSS.xlsx

TSS PM för signalskyddschefen som utbildare

Kontakta Totalförsvarets signalskyddsskola

Försvarsmaktens webbplats

Publicerad: 2014-05-21
Uppdaterad: 2020-11-24
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: TSS