Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Kurser hos Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom signalskydd och är en del av informationssäkerhetsområdet för civil och militär verksamhet.

Utbildningen består främst av befattningsutbildningar inom signalskydd, utbildning på system med kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten, säkra gemensamma system och komponenter samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Signalskyddsutbildning
Befattningsutbildningar inom signalskyddsutbildning är exempelvis utbildning av signalskyddschefer, kortadministratörer som hanterar aktiva kort inom Totalförsvaret samt utbildning av signalskyddslärare som i sin tur ska utbilda på signalskydd vid lokal och regional nivå.

Kryptografiska funktioner
Utbildning på system med kryptografiska funktioner omfattar utbildning inom talkrypton, meddelandekrypton eller datakomkrypton. Vi har flera utbildningsanläggningar med utbildningssystem som nyttjas för ändamålet, och som även kan bokas av externa signalskyddslärare för utbildning av egen personal

Säkra gemensamma system och komponenter
Säkra gemensamma system och komponenter är ett nytt fokusområde för Totalförsvarets signalskyddsskola och omfattar främst system och komponenter ingående i informationssäkerhetssystem, såsom exempelvis Viruskontrollterminal (VKT).

Krypto för skyddsvärda uppgifter
Krypto för skyddsvärda uppgifter är en del av vårt utbildningsutbud och som omfattar Kryptoansvarig samt exempelvis systemutbildning på KURIR. KSU används för att skydda sekretessbelagd information men som inte omfattar sekretess rörande Sveriges säkerhet.

Våra kurser riktar sig till verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Skolan finns lokaliserad i Enköping men bedriver även utbildningar i Karlskrona och Halmstad.

Skolan främjar även utvecklingen av metoder inom signalskyddstjänsten samt är delaktig i utvecklingen för olika signalskyddssystem.

Mer information om signalskydd på informationssäkerhet.se

Information om Krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU) på informationssäkerhet.se

Ny kurskatalog för 2022 och anmälningsblankett

Nu finns det en ny kurskatalog för 2022 att ladda ned. Den nya kurskatalogen gäller från och med 1 januari 2022.

TSS Kurskatalog 2022 (v3, publicerad 2021-12-08)

Ny anmälningsblankett  (de två tidigare gäller inte längre):

TSS anmälningsblankett

Mall för kursrapportering lokalt 2021 (xlsx)

 

Kontaktuppgifter

TSS: tss@mil.se

Kursadministration: tss-kursadm@mil.se

För distansstudier: tss-distansutbildning@mil.se

Inför besök hos oss:
Föranmäl ditt besök via tss@mil.se

Postadress:
TSS (lärarens namn)
Ledningsregementet, by 223
PL 920
749 81 Enköping

Begränsningar med anledning av Covid-19

Skolans verksamhet kommer fortsättningsvis att påverkas och begränsas av de regionala utvecklingarna av Covid-19. Det innebär fortsatt kurser med begränsat antal elever i syfte att begränsa mötesplatser med smittorisker.

Beslut för varje kurs kan tas med kort varsel, vilket kan påverka er som elever nära inpå en kurs genomförande och vi hoppas man kan vara överseende angående detta med hänsyn till aktuellt läge.
Möten kommer fortsatt vara begränsade och vi ser positivt att delta digitalt i så stor utsträckning som möjligt.

Publicerad: 2014-05-21
Uppdaterad: 2021-09-13
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: TSS