Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

MSB:s kurser inom informationssäkerhet

På den här sidan hittar du information om MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet under 2021.

  • Webbkurs i operativ informationssäkerhet - en introduktion till informationssäkerhet.
  • Webbkurs i taktisk informationssäkerhet för CISO- om riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.
  • Kurs i strategiskt informationssäkerhetsarbete för CISO och ledning- fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s ledningsgenomgång.
  • Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Webbkurs i operativ informationssäkerhet

Om kursen

Syftet med kursen är att ge förutsättningar att utveckla grundläggande kunskaper om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken.

Kursen är webbaserad och pågår under 14 veckor där deltagaren en gång i veckan får en länk till veckans lektion direkt till sin e-post. Varje lektion är maximalt fem minuter lång.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet, till exempel linjechefer, objekt- och systemägare, projektledare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter. För tillgång till kursen krävs att din organisation beställer den.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Anmälan

Kursen kommer inom kort att finnas tillgänglig på webbplatsen msb.se utan krav på anmälan eller beställning.

Du kommer kunna genomgå kursen i valfri takt men med mindre möjligheter till interaktivitet och uppföljning. Kursen kommer också att kunna laddas ner i scorm-format för användning i ett eget LMS.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt även under 2021 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören Jungle Map.
Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisation och leverantören JungleMap.

Webbkurs i taktisk informationssäkerhet för CISO

Om kursen

Här får du tips och råd för att komma igång med det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Kursen är webbaserad och pågår under 13 veckor där du en gång i veckan får en länk till veckans lektion direkt till din e-post. Varje lektion är maximalt fem minuter lång.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som har det systematiska informationssäkerhetsarbetet som huvuduppgift i din organisation och som verkar inom kommun, region eller statlig myndighet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om systematiskt informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Anmälan

Kursen kommer inom kort att finnas tillgänglig på webbplatsen msb.se utan krav på anmälan eller beställning.

Du kommer kunna genomgå kursen i valfri takt men med mindre möjligheter till interaktivitet och uppföljning. Kursen kommer också att kunna laddas ner i scorm-format för användning i ett eget LMS.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt även under 2021 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören JungleMap.
Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisationen och leverantören JungleMap.

Kurs i strategiskt informationssäkerhetsarbete för CISO och ledning

Om kursen

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet. Kursen syftar vidare till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Målgrupp

Kursen vänder sig både till dig som är chef och till dig som arbetar med informationssäkerhet och har det som din huvuduppgift inom kommuner, regioner, kommun- och regionägda bolag samt statliga myndigheter.

För mer information och anmälan till Strategisk informationssäkerhetskurs

Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Grundutbildning i informationssäkerhet som tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information.

Kursen kan genomföras direkt på webben eller via eget LMS.

Disa-digital informationssäkerhetsutbildning

Mer information om webbutbildningen Disa

Publicerad: 2020-01-13
Uppdaterad: 2021-04-20
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB