Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Orostider driver på utvecklingen

Behovet att skydda information vid överföring har historiskt sett alltid ökat i ofredstider, vilket skyndat på utvecklingen. Under tiden för krigsutbrottet 1939 gick till exempel kryptoutvecklingen i Sverige snabbt framåt.

Utveckling genom åren

Från att ha skyddat vår information med täcktabeller och koder, som var tidsödande och skedde för hand, flyttades nu fokus till att ta fram mekaniska krypton. Tekniken gjorde det nu möjligt att ta fram ett maskinkrypto med nyckelhjul och de så kallade hjulverksmaskinerna, blev verklighet. Av dessa blev exempelvis C36 en klassiker som användes flitigt inom Försvarsmakten.

På 60- och 70-talet byggde hela det skriftliga telekommunikationssystemet på fjärrskrift (Telex). När det svenska signalskyddssystemet MGF togs i drift 1975, blev det Försvarets första elektroniska krypteringsapparat.

I mitten av 80-talet aktualiserades behovet av nya system återigen och då främst av krypto kopplat till talkommunikation. MGL inköpt från Ericsson togs i bruk i början på 90-talet och var dåtidens kryptotelefon med bäst ljudkvalitet i världen. Nytt med systemet var också att kryptonycklar (som nu mer benämns signalskyddsnycklar) på hålkort ersattes med streckkodsnycklar som därmed satte standarden för det nya nyckelmediet. Dagens utveckling går nu mot att skydda stora datamängder som behöver överföras med hög hastighet mellan olika platser, till exempel VPN-krypton och höghastighetskrypton.

Sverige har 50 års erfarenhet av utveckling av kryptosystem och har alltid ansetts hålla en hög nivå i sitt arbete med signalskyddssystem. Genom ett fortsatt framgångsrikt arbete har vi idag ett mycket gott internationellt anseende som kryptonation. Inom flera områden, som exempelvis utbildning, betraktas vi många gånger som ett föregångsland.

Kommunikation på eget ansvar

Ända till relativt nyligen kommunicerades information med skyddsvärde av välutbildade experter som valde rätt krypteringsskydd vid överföringen. Idag är vi själva avsändare och mottagare av såväl öppen som hemlig information och många gånger är vi själva även ansvariga för själva kommunikationen. Det innebär också att ansvaret för att kommunicera information är vårt eget. Idag ska gemene man kunna använda ett signalskyddssystem efter genomgången utbildning vilket ställer höga krav på användaren för att garantera säkerheten i systemet. Sverige medverkar idag i flera internationella samarbeten där signalskyddssystem i så kallade I-versioner för internationellt bruk, lånas ut till andra länder inom ramarna för samarbetet och enligt ett överenskommet regelverk.

Publicerad: 2016-12-06
Uppdaterad: 2021-01-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: Programemt för krypto