Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vad är signalskydd?

Från att ha varit en teknik som tidigare i stort sett bara använts inom det militära försvaret, i diplomatiska kretsar och i underrättelseverksamhet – så är krypton en teknik som vi alla använder vare sig vi är medvetna om det eller inte.

Exempel på när vi använder oss av krypterad förbindelse är när vi betalar på nätet eller använder vår internetbank. Signalskydd är åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av säkra kryptografiska funktioner och tillhörande signalskyddsåtgärder.

Detta är signalskydd

Signalskydd är per definition, åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder.

Signalskyddsåtgärder kan delas in i två delar:

En organisation använder sig av signalskyddssystem. Dessa system är till för att skydda information som är hemlig med hänvisning till rikets säkerhet men kan också användas för att skydda annan skyddsvärd information. Signalskyddsåtgärder som är till för skydd mot signalunderrättelsetjänst genom till exempel störsändning eller falsk signalering, detta kallas normalt för trafikskydd.

Tre enheter samverkar

Ett signalskyddssystem är ett nationellt godkänt kryptosystem som består av tre samverkande enheter:

  • Signalskyddsmateriel.
  • Tillhörande kryptonycklar och/eller aktiva kort.
  • En instruktion för hur systemet ska hanteras.

Till detta så finns tillgång till användarstöd och anpassad utbildning.

De flesta signalskyddssystem kan oftast kopplas ihop med era befintliga nät vilket gör att signalskyddet behöver bli en integrerad del i er kommunikationslösning. Här gäller det att tänka till och skaffa sig kunskap så att skyddet för informationen som ska kommuniceras blir så bra och säkert som planerat.

Vem är signalskydd för?

Utgångsläget är att all information är värd att skyddas mot obehörig påverkan. Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess eller annan information med högt skyddsbehov.

Den som i någon form hanterar information som en tillgång i sin verksamhet, kan använda sig av signalskydd som en av flera skyddsåtgärder.

I första hand gäller det myndigheter, landsting, kommuner, företag – samt organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt.

De roller inom en organisation som oftast berörs är personalchefer, handläggare, samordnare, projektledare, sakkunniga, experter och processledare.

Publicerad: 2016-12-06
Uppdaterad: 2016-12-06
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: Programmet för krypto