Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vad ingår i signalskydd?

Försvarsmakten, FM, leder signalskyddsverksamheten och ansvarar för att ge ut föreskrifter och instruktioner till statliga myndigheter inom området.

Försvarsmaktens föreskrifter för signalskyddstjänsten inom totalförsvaret syftar till att få ett väl fungerande signalskydd och genom detta undvika långvariga och dolda skadeverkningar för Sveriges säkerhet och landets krisberedskap.

Samordningsfunktion

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, inriktar och samordnar civila myndigheters signalskyddsverksamhet. Det innebär att MSB beslutar om att tilldela signalskyddssystem till civila myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt. MSB ger även ut kompletterande föreskrifter inom området, till exempel om civila myndigheters kryptoberedskap.

Användarstödsfunktion

Försvarets Radioanstalt, FRA gör det möjligt för statliga myndigheter, landsting, kommuner och samhällsviktiga företag att säkert elektroniskt utbyta sekretessbelagd information med varandra genom signalskyddssystem. Vid fel på utrustning och vid frågor av policy eller regelverkskaraktär kan FRA:s användarstöd vara behjälpliga.

Utbildningsfunktion

Totalförsvarets Signalskyddsskola, TSS, ansvarar för signalskyddsutbildningen och utbildar främst den personal som ska leda och administrera signalskyddsverksamheten vid myndigheten. Utbildningen omfattar befattningar som signalskyddschef, signalskyddslärare, kortadministratör och systemoperatör för drift av olika signalskyddssystem. Utbilningen av användare på signalskyddssystem genomförs oftast av myndigheten själv efter det att lednings- och administrationspersonalen genomgått utbildning vid TSS.

För mer information om signalskydd, se även på om kryptografiska funktioner på försvarsmakten.se

 

 

 

 

Publicerad: 2016-12-06
Uppdaterad: 2021-01-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: Programmet för krypto