Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Varför behövs signalskydd?

Sverige är idag ett land som är starkt beroende av sin högt utvecklade IT-standard och sina effektiva kommunikationssystem, men det gör oss samtidigt sårbara. Om våra samhällsviktiga verksamheter plötsligt skulle sluta fungera, kan det få förödande konsekvenser för vårt samhälle.

IT-relaterade hot är idag mer aktuellt än någonsin, vilket ställer allt högre krav på den som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade (tidigare kallad hemliga) uppgifter
att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Signalskydd är landets enda nationellt godkända kryptosystem och en av de viktigaste säkerhetsskyddsåtgärderna för att skydda myndigheters och andra organisationers uppgifter då de ska kommuniceras.

Vem kan ha intresse av din information?

Organiserad signalspaning från främmande underrättelseverksamhet med syfte att avlyssna, kartlägga och tillskansa sig viktiga uppgifter som berör exempelvis vårt lands infrastruktur, försvar och beredskap pågår ständigt i en eller annan form.

Men det finns också många som av kommersiella eller kriminella syften vill komma åt myndigheters och verksamheters säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och informationstillgångar. Det råder alltså ingen tvekan om att skyddsvärd information inte bara har ett stort värde för den egna verksamheten, utan också för andra intressenter.

Att ha rätt information vid rätt tillfälle är det som ger den ena parten ett överläge. Som ansvarig för en organisations kritiska informationstillgångar bör du vara medveten om att obehöriga kommer att försöka komma åt dina  säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, oavsett vad skälen än kan vara. Det sker ständigt riktade attacker mot informationssystem och informationstillgångar. Angreppen kan ske när som helst och är ofta mycket svåra att upptäcka. De kan ske i form av skadlig kod som implementeras, eller genom att system och verksamheter utsätts för intrång i syfte att stjäla, kopiera, förstöra eller förvanska information. Kostnaderna för informationsförluster är svåra att överblicka, men uppgår varje år till enorma summor.

Vilken information behöver vi skydda?

Vårt lands informations- och kommunikationssystem är viktiga och strategiska resurser inom i stort sett all samhällsverksamhet och måste skyddas med alla tänkbara medel och metoder.

Publicerad: 2016-12-06
Uppdaterad: 2021-01-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: Programmet för krypto