Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vem behöver använda sig av signalskydd?

Ur säkerhetssynpunkt är all information värd att skyddas mot obehörig påverkan. Dock behöver inte all information som kommuniceras skyddas med ett eller flera signalskyddssystem.

För att definiera en användare av signalskyddssystem fordras en övergripande genomgång av vilken information som kommuniceras på en specifik arbetsplats.

Berörda verksamheter

Till de verksamheter som i första hand beställer signalskyddssystem räknas myndigheter, regioner, kommuner, företag – samt organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt. De roller inom en organisation som oftast berörs är personalchefer, handläggare, samordnare, projektledare, sakkunniga, experter och processledare.

En viktig säkerhetsskyddsåtgärd

Den som i någon form hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som en tillgång i sin verksamhet, kan använda sig av signalskydd som en av flera säkerhetsskyddsåtgärder. Viktigt att komma ihåg är att både den som avser att sända och den som avser att ta emot säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter  måste använda signalskyddssystemen. Signalskyddssystemet skyddar inte bara mot obehörig insyn (konfidentialitet) utan skyddar även mot förvanskning av uppgifterna (riktighet). För att mottagaren ska kunna dekryptera meddelandet så måste den som krypterat meddelandet ha likadan nyckel och system som mottagaren som därigenom vet att det kommer från en betrodd part (spårbarhet).

Publicerad: 2016-12-06
Uppdaterad: 2021-01-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: Programmet för krypto