Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vilken information behöver vi skydda?

Informations- och kommunikationssystem är betydelsefulla strategiska resurser inom i stort sett all samhällsverksamhet. På samma gång kan de utgöra strategiska mål för terrorism och utländsk underrättelsetjänst och ska därför skyddas med alla tänkbara resurser och metoder. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är uppgifter som berör Sveriges säkerhet, behöver av förståeliga skäl skyddas när den kommuniceras.

Främmande makters underrättelsetjänster kan exempelvis ha ett stort intresse av uppgifter som handlar om samhällets infrastruktur och hur den är uppbyggd. Den sortens information bör därför kommuniceras med största försiktighet. Följande exempel visar mera ingående vad som kan betraktas som skyddsvärd information och där signalskydd är ett betydelsefullt led i arbetet med att skydda informationen.

Telekom och IT

Exempel på information som berör samhällets infrastruktur, är hur vi använder våra telekommunikationer och IT-system i en specifik verksamhet och vilken status systemen har. Många gånger sammanfattas denna information i dokument, som statusrapporter eller riskanalyser.

Samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet

Energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård är alla exempel på verksamheter som omfattas av begreppet samhällsviktig verksamhet, många av dessa omfattas även av benämningen säkerhetskänslig verksamhet och är därför troligen i  behov av signalskyddssystem. Om information som berör dessa verksamheter hamnar i orätta händer kan det få skadliga följder för hela vårt samhälle. Detsamma gäller också andra områden som är känsliga för störningar – som civil luftfart, mobila telefonisystem, datortrafik, tåg och transportnätet och positioneringssystemet GPS.

Verksamheter och organisationer

Information som är kopplade till speciella befattningar eller nyckelpersoners roller och ansvar, är exempel på uppgifter som skulle kunna vara skyddsvärda. Hit kan man också räkna in enskild eller sammanställd information om beredskap, kris eller krigsplanläggning. Vidare så kan även information om staters relationer till varandra; uppgifter om enskilda medborgare; företagshemligheter eller en specifik verksamhets risk- och sårbarhetsanalys i sammanställd form också anses vara skyddsvärd.

Publicerad: 2016-12-06
Uppdaterad: 2021-01-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: Programmet för krypto