Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Förordningar och föreskrifter

På de här sidorna hittar du länkar till ett urval av föreskrifter ur olika statliga myndigheters författningssamlingar samt relevanta förordningar. De föreskrifter som ingår här endast sådana som rör informationssäkethet i snäv bemärkelse. 

Förordningar

Förordningar är regler som beslutas av regeringen. Förordningar är underordnade lagar och de får inte strida mot någon lag. Regeringen har dock viss egen normgivningskompetens som innebär en rätt att utfärda vissa förordningar utan riksdagens bemyndigande.

Föreskrifter

Föreskrifter är, precis som lagar och förordningar, bindande regler, det vill säga de bestämmer hur enskilda och myndigheter ska handla. Föreskrifter är detaljregler inom vissa sakområden och beslutas av myndigheter, till exempel MSB. Föreskrifter preciserar t.ex. de krav som ställs i lagar och förordningar.

Utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter som berör statliga myndigheter

Föreskrifter som berör kommuner och landsting

Föreskrifter som berör kryptoberedskap

Föreskrifter som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster

Utgivna av Säkerhetspolisen

Publicerad: 2015-08-10
Uppdaterad: 2024-05-10
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB