Årsberättelser från FRA och SÄPO

Två årsberättelser har publicerats under februari. 

Säkerhetspolisen

Säkerhetsläget har försämrats och hoten mot Sverige är större än de varit på många år. Det framgår i Säkerhetspolisens årsbok för 2017 som publicerades 22 februari.

Försvarets radioanstalt

Utvecklingen i närområdet, internationell terrorism med kopplingar till Sverige och fortsatta cyberhot präglade FRA:s arbete även under 2017. Det framgår i FRA:s årsbokför 2017 som publicerades 9 februari.

Publicerad: 2018-02-22
Uppdaterad: 2018-03-12
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB