2018-01-08

Om publicering av det nya metodstödet

Det nya metodstödet har blivit försenat och har ännu inte publicerats. Arbetet med språkgranskning och korrektur pågår och när det är klart så kommer metodstödet i sin första version att publiceras.

Metodstödet kommer att ständigt förbättras och utvecklas. Nya texter och verktyg kommer att tillkomma. Succesivt kommer vägledningarna och verktygen att kompletteras med utbildningsmaterial, fördjupningstexter och kompletterande texter.

Publicerad: 2018-01-08
Uppdaterad: 2018-01-16
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB