Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2017-09-04

Centralt signalskyddslärarmöte 2017 inställt

”Förvärvad behörighet gäller i tre år under förutsättning att personen under tiden tjänstgör som signalskyddslärare. För att bibehålla sin behörighet skall signalskyddslärare genomgå kompletterande utbildning. Ett annat sätt att bibehålla sin behörighet efter genomförd utbildning är att signalskyddsläraren deltar i signalskyddslärarmöte minst en gång vartannat år”. (H TST grunder 2007)

Det sker som ni alla vet en storövning, AURORA, under hösten.  Inför detta har det under åretvarit mycket planering och många övningar och anställda inom FM kommer att behöva ta ut sin ledighet innan årets slut. På TSS har vi deltagit på olika vis inför/under AURORA och behöver också ta ut överskjutande tid.

På regelverkssidan har inget nytt hänt efter att FFS 2016:3 började gälla 2017-02-01. Denna var en punkt under mötet 2016.

Nu har anmälningstidpunkten passerat och vi har tittat på vilka som anmäl sig. Vi ser då att det är väldigt många som inte behöver delta detta år, för att förlänga sin behörighet. .

Detta sammantaget gör att Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) beslutat att ställa in 2017-års centrala signalskyddslärarmöte.

För att inte ”bäst före datum” avseende behörigheten ska passera väljer vi att förlänga den ett (1) år för alla verksamma signalskyddslärare.

Om kompletteringsbehov finns, samverka med TSS på ledr-ledss-tss@mil.se

Publicerad: 2017-09-04
Uppdaterad: 2017-09-04
Skribent: TSS
Innehållsansvarig: TSS