Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Informationssäkerhet i organisationer

Information i olika former är den viktigaste tillgången för de flesta organisationer. Det är viktigt att både företag  och myndigheter arbetar systematiskt och behovsanpassat med  informationssäkerhet.

Information är en värdefull tillgång

Alla organisationer behöver informationssäkerhet. De flesta företag har omfattande och täta kundkontakter, och om kunddatabasen gårförlorad kan det bli svårt eller rent av omöjligt för dem att driva en normal verksamhet. Samtidigt innebär förlusten ett brott mot reglerna i dataskyddsförordningen.

Ett annat exempel är innovationsföretag som kan ha känsliga forskningsresultat, och om obehöriga lyckas komma åt dem drabbas företaget av stora ekonomiska förluster i form av den tid, kanske flera år, som har investerats i att utveckla nya produkter.

Enligt lag måste alla myndigheter se till att allmänna handlingar hanteras på ett sådant sätt att de inte förändras eller förstörs av någon obehörig person. Vissa uppgifter i en allmän handling kan omfattas av sekretess och om sådana uppgifter röjs för någon obehörig är det ett brott mot tystnadsplikten.

Exemplen ovan visar varför det är viktigt att i både den privata och den offentliga sektorn arbeta systematiskt och behovsanpassat med att trygga informationen så att den är konfidentiell, riktig och tillgänglig. Detta arbete är en angelägenhet för hela organisationen, inte minst ledningen.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid