Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Regeringsuppdrag att öka kunskap om informationssäkerhet

Samhällets informations-och cybersäkerhet behöver utvecklas samtidigt som Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att klara detta behövs ökad kunskap om sårbarheter och risker samt vilka behov av säkerhetsåtgärder som finns hela offentlig sektor.

En förutsättning för detta är att ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete genomsyrar organisationerna.

Riktade utbildningsinsatser till kommuner, regioner och länsstyrelser gjordes redan under 2019 och regeringen har sett ett behov av att fortsätta satsningen och vidga den till att även innefatta samtliga statliga myndigheter. Därför har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor.

Inom ramen för uppdraget:

  • Tillhandahålls tidigare framtagna utbildningar till hela offentlig sektor.
  • Utbildning tas fram för att ytterligare stötta organisationerna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.  Detta är delvis kopplat till nya föreskrifter för statliga myndigheter.
  • Vid behov utreds och skapas även stöd till mindre myndigheter.

Regeringsuppdraget redovisas 1 mars 2021.


Regeringsuppdrag till MSB – Att genomföra riktade utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet

Publicerad: 2020-06-05
Uppdaterad: 2020-06-05
Skribent: redaktionen@informationssakerhet.se
Innehållsansvarig: MSB