Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Samverkansgruppen för informationssäkerhet

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) består av ett antal myndigheter som alla har ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet.

Samverkansformer och aktiviteter

Myndigheterna i Samfi stödjer varandra i arbetet med samhällets informationssäkerhet genom informationsutbyte och samverkan. Informationssäkerhet.se är till exempel en gemensam satsning av Samfi.

Följande myndigheter ingår för närvarande i Samfi:

Samfi berör frågeställningar inom huvudsakligen följande aktivitetsområden:

  • Strategi, handlingsplan och regelverk
  • Tekniska frågor och standardiseringsfrågor
  • Nationell och internationell utveckling inom informationssäkerhetsområdet
  • Informationsaktiviteter
  • Övningar och utbildning
  • Hantering och förebyggande av IT-incidenter

MSB avsätter resurser för ett Samfi-kansli. Övriga Samfi–myndigheter bidrar med resurser vid behov och efter förmåga.

Publicerad: 2015-04-17
Uppdaterad: 2015-09-02
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB