Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd för att kartlägga och analysera den information en organisation är beroende av.

Dagens samhälle bygger i hög grad på informationshantering. De uppgifter som utförs av företag, myndigheter, kommuner och landsting förutsätter att information inkommer, bearbetas, kommuniceras och lagras. Informationen är en värdefull resurs i den egna verksamheten, både i det dagliga arbetet och på lite längre sikt. Därutöver efterfrågas informationen av andra myndigheter, avtalspartners och andra intressenter. 

Ett första steg för att kunna skydda och effektivt nyttja den viktiga resurs som informationen utgör är att kunna analysera vilken information som organisationen hanterar och på vilket sätt det sker. Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd för att kartlägga och analysera den information en organisation är beroende av.

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Publicerad: 2013-10-21
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB