Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2020-09-10

Vägledning till MSBFS 2020:7

Lämna synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder

En bild av en pil föreställande vägledning på en naturstig

En kommande vägledning ska ge stöd till att förstå och tolka MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter.

Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra innehåll och uppbyggnad.

Alla organisationer är välkomna att skicka synpunkter. Skicka synpunkter i kommentarsmallen (se nedan) till informationssakerhet@informationssakerhet.se senast den 30 november 2020. Endast kommentar inskickade i kommentarsmallen kommer att beaktas.

Tidplanen är att vägledningen ska publiceras som fastställd utgåva under början av 2021.

Länk förhandsutgåva: Vägledning - säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter [pdf]

Länk kommentarsmall: Ge dina synpunkter i denna mall [docx]


Föreskrifterna

MSBFS 2020:6 föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter 

MSBFS 2020:7 föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter

MSBFS 2020:8 föreskrifter om rapportering av it-incidenter för statliga myndigheter

 

Se även

Vi på MSB har, i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter, tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020. Denna bild presenteras i två rapporter: en som presenterar olika hot och en som beskriver konkreta säkerhetsåtgärder. 

Rapporterna kan hämtas från https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/juni/gemensam-kunskap-okar-sveriges-motstandskraft-mot-cyberhot/

Publicerad: 2020-09-10
Uppdaterad: 2020-09-11
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB