Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

DISA i kommuner

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt. DISA finns tillgänglig på webben eller som fristående version.

En vit mus med hand

Uppdrag att medvetandegöra DISA

MSB har gett konsultföretaget Certezza AB i uppdrag att under novemeber och december 2016 kontakta kommuner för att uppmärksamma att det finns informationsmaterial till användare, t.ex. i form av DISA (https://disa.msb.se/). De som har uppdraget heter Eilia Etminan respektive Jakob Asp.

I samband med att man tar denna kontakt så kommer det också ställas följdfrågor kring informationssäkerhetsarbetet. Detta för att få en viss uppföljning av resultatet från kommunrapporten (En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015) inom området utbildning och kompetensutveckling.

Uppdraget har som målsättning att nå ut till 30% av de 290 kommunerna i Sverige.

Frågor kring uppdraget kan besvaras av Carl Önne, handläggare MSB US-CSV-SISA, carl.onne@msb.se, 010-240 4249.

Om DISA

Online-utbildningen DISA vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal. DISA kombinerar film, text och frågor som berör de olika områdena. Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra. DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner.
Syftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.
Det finns även möjlighet att få tillgång till en fristående version av DISA genom att kontakta MSB. Organisationer som önskar drifta DISA i egen regi, t.ex. på det egna intranätet kan nu göra detta.

Publicerad: 2016-11-23
Uppdaterad: 2016-11-23
Skribent: Carl Önne
Innehållsansvarig: MSB