Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Informationssäkerhet.se

På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Webbplatsen är en resurs för alla som arbetar med informationssäkerhet i organisationer.

Logotypen för Informationssäkerhet.se

 

Webbplatsens syfte

Alla organisationer har behov av stöd för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerhet. På Informationssäkerhet.se  samlas den hjälp som svenska myndigheter kan erbjuda inom området. Syftet med webbplatsen är primärt att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor, men även andra typer av verksamheter har nytta av det stöd som erbjuds.

Myndigheterna bakom Informationssäkerhet.se

Informationssäkerhet.se är en gemensam satsning av

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
  • Försvarsmakten,
  • Försvarets radioanstalt,
  • Försvarets materielverk,
  • Post- och telestyrelsen,
  • Säkerhetspolisen och
  • Polismyndigheten.

Myndigheterna har alla ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet och ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (Samfi).

Vad webbplatsen erbjuder

På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. På webbplatsen finns bland annat:

Webbplatsens målgrupper

Innehållet riktar sig till de som har ett särskilt ansvar för  informationssäkerheten i sin verksamhet. I första hand beslutsfattare (ledning, linjeansvariga, systemägare, -förvaltare) och säkerhetssamordnare.

Publicerad: 2012-12-10
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Kjell Kalmeid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid