Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Detta är informationssäkerhet

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Därför är informationssäkerhet viktigt

Information är medlet för att förmedla kunskap. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta vi gör helt enkelt.

En del av vår information är värdefull, både för organisationer och för den enskilda människan. Allt från forskningsresultat och fotografier till fastighetsförteckningar och saldot på vårt bankkonto. Ibland till och med livsviktig såsom informationen i patientjournaler eller styrsystemen i kärnkraftverk. Är den informationen förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder.

Därför måste vi skydda vår information så:

  • att den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
  • att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
  • att endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet)

Skyddet behöver givetvis anpassas efter behovet så att det är tillräckligt bra och inte för svagt eller alltför krångligt och dyrt. De konsekvenser som kan inträffa med bristande skydd är för höga för att försummas. God informationssäkerhet borde vara en självklarhet för alla.

Skydda dina tillgångar

Information är en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler och utrustning. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet. Att utgår från etablerade standarder i arbetet med informationssäkerhet ökar chansen att lyckas väl.

Arbetet med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd med till exempel skal- och brandskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det skydd den behöver.

På informationssäkerhet.se hittar du det metodstöd som hjälper dig med att komma igång med och förbättra informationssäkerhetsarbetet i din organisation.

Introduktionsfilm till informationssäkerhet

En kort fillm om behovet av informationssäkerhet på drygt tre minuter.

Publicerad: 2015-06-09
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB