Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Kompetensutveckling

Den kunskap som yrkesverksamma på säkerhetsområdet skaffat sig genom grundläggande och högre utbildning är bara ett första steg. Det finns flera möjligheter att utveckla sina kunskaper genom att dela erfarenheter med andra.

Informationssäkerhet skapas av och för människor 

Informationssäkerhet är inget man kan ta på. Det är en egenskap hos information som bedöms och bestäms av människor. Att uppnå informationssäkerhet, i en dator, ett IT-system eller en organisation innebär samma sak. Det är bedömningen av ett tillstånd i en informationstillgång och den utförs av någon eller några personer.

Kunskap är saker man kan i huvudet. Kompetens är när man kan utföra sakerna.

Utbildning 

För närvarande finns det en mängd utbildningar avseende informationssäkerhet inom universitet och högskolor. Förutom sådana specifika kurser är det även viktigt att informationssäkerhet integreras i utbildningar där it ingår eller som leder till yrken med en hög grad av informationshantering. Det kan vara ingenjörer, systemvetare, medicinska informatiker, samhällsvetare, jurister och ekonomer.

Det förutsätter att de som undervisar själva har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. Därför bör även lärarutbildningar innehålla moment av informationssäkerhet.

Erfarenhetsutbyte bidrar till att utveckla förmågor

Att ingå i nätverk och diskutera informationssäkerhetsfrågor är viktigt för att knyta nya kontakter och hålla koll på senaste nytt, utveckla sin kompetens och utbyta erfarenheter.

Det finns även en rad konferenser och mässor som arrangeras på området både i Sverige och i andra länder. Ett deltagande på sådana evenemang ger en god möjlighet att både ta till sig intressant information och att träffa de som är verksamma inom sitt egna fält.

En viktig hörnsten i utvecklingen av samhällets informationssäkerhet är att det finns utbildningar som på olika nivåer kan tillgodose samhällets behov av kompetensförsörjning på området. Det finns på marknaden idag ett antal kurser och utbildningar som vänder sig till de som arbetar med informationssäkerhetsfrågor i sina resp verksamheter.

Publicerad: 2012-12-10
Uppdaterad: 2018-05-14
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB