Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2018-01-16

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

MSB lämnade den 15 januari in svar på det regeringsuppdraget som gavs i juni 2017 att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet.

Regeringsrapporten ska ses som ett underlag för de företag som levererar samhällsviktiga tjänster om de kommer att beröras av NIS-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen) som träder i kraft 10 maj 2018. För att inte onödigt försena direktivets genomförande är det nödvändigt att vissa förberedelseåtgärder vidtas under tiden som lag och förordning utarbetas, vilket är skälet till att MSB har fått föreliggande regeringsuppdrag.

Regeringsuppdraget uppdelat i tre delar

Uppdraget har tre huvudsakliga delar.

  • Den första delen är att med stöd av Inspektionen för vård och omsorg, Finansinspektionen, Statens energimyndighet, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen, Livsmedelsverket och andra relevanta myndigheter upprätta den förteckning av samhällsviktiga tjänster som följer av artikel 5 i NIS-direktivet.
  • Den andra delen är att i samverkan med Post- och telestyrelsen identifiera vilka av de digitala tjänster som beskrivs i bilaga 3 i NIS-direktivet som finns i Sverige.
  • Den tredje och sista delen är att inleda förberedelseåtgärder med anledning av kravet på incidentrapportering.

MSB redovisade resultatet av regeringsuppdraget i form av en rapport att ladda ned.

Nyheten på MSB.se

Bakgrund om NIS-direktivet

Idag är så gott som alla funktioner i samhället beroende av nätverk och informationssystem och allt fler funktioner digitaliseras. Störningar i nätverk och informationssystem kan generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser på samhällsekonomin.

Med anledning av detta antogs det så kallade NIS-direktivet i juli 2016. Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018.

Informationssidor om NIS-direktivet: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS-direktivet/

Publicerad: 2018-01-16
Uppdaterad: 2018-01-16
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB