Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2016-03-02

Nya föreskrifter om informationssäkerhet för myndigheter

MSB har beslutat om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering. Samtidigt har även föreskrifterna för myndigheternas informationssäkerhet reviderats.

De nya reglerna börjar gälla 4 april

Föreskrifterna - tillsammans med övrig vägledning - ska underlätta för statliga myndigheter att uppfylla kravet på rapportering av it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten, i den informationsbehandling som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en  annan organisation.

Föreskrifterna finns nu på plats

Utöver arbetet med att ta fram föreskrifter för obligatorisk it-incidentrapportering har MSB det senaste året även arbetat med att revidera föreskrifterna för statliga myndigheters informationssäkerhet. Nu är föreskrifterna beslutade och de träder i kraft den 4 april. Samtidigt upphävs föreskrifterna MSBFS 2009:10 om statliga myndigheters informationssäkerhet. 

MSB.se

På MSB.se kan du läsa nyheten som MSB publicerade 2016-03-02 om beslutet om de nya föreskrifterna.

Publicerad: 2016-03-02
Uppdaterad: 2016-03-02
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: MSB