Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2017-04-26

Bristande resurser i länsstyrelsernas informationssäkerhetsarbete

Länsstyrelser saknar viktiga förutsättningar för samordning och stöd av kommuners arbete med informationssäkerhet. Det visar studien "Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet", som har tagits fram av Institutionen för Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, på uppdrag av MSB.

Studien har haft två syften: att kartlägga länsstyrelsernas faktiska möjligheter att samordna och stödja kommunernas systematiska informationssäkerhetsarbete samt att undersöka hur länsstyrelserna samordnar och stödjer kommunernas arbete inom området.

Resultatet visar att ingen av de intervjuade länsstyrelserna i nuläget har förutsättningar att stödja kommunerna i sina respektive län. Enligt intervjuerna beror det på brist på resurser, även inom det egna arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet, men också att länsstyrelserna varken uppfattar att de har mandat eller ett tydlig uppdrag av regeringen att stöjda kommunerna på informationssäkerhetsområdet. Länsstyrelserna ser inte alltid den koppling som finns mellan informationssäkerhet och uppdragen inom områden som krisberedskap, höjd beredskap och säkerhetsskydd.

Även andra studier pekar på bristande förmåga och kunskap inom informationssäkerhetsområdet i landets länsstyrelser och kommuner. Varken länsstyrelser eller kommuner avsätter tillräckliga resurser för att erhålla/upprätthålla kunskap inom området.

Ladda ned studien från MSB.se

Publicerad: 2017-04-26
Uppdaterad: 2017-04-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB