Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Sverige självförsörjande på tid

Post- och telestyrelsen (PTS) har utvecklat en tjänst med 10 nya atomur på fem olika orter för att Sverige ska ha en robust och säker tidskälla och inte behöva förlita sig på importerad tid.

PTS NTP-tjänst (Network Time Protocoll) drivs av Netnod och tiden kontrolleras av SP (Sveriges Tekniska Institut). Tiden är spårbar mot den officiella svenska normaltiden. Uppbyggnaden har skett med utgångspunkten att tiden ska vara korrekt, men dessutom, och här är Sverige världsledande, att den ska spridas till användarna på ett säkert och lättillgängligt sätt. Den nya, starka realtiden är tillgänglig för alla. NTP-tjänsten är gratis och kan användas av vem som helst, var som helst.

-Vi gör det här för att Sverige behöver en robust och driftsäker tidskälla. Sjukvård, banker och mobilnät bland andra är i stort behov av säker tid och takt. Felaktig tid får stora och allvarliga konsekvenser. Tack vare NTP-tjänsten klarar Sverige till exempel att alla kablar till landet klipps och vi kan ändå leverera rätt tid till samhället, säger Joanna Rutkowska, jurist på PTS.

Fakta om NTP-tjänsten

Tjänsten levererar både spårbar tid via NTP och PTP 1588, samt spårbar tid och frekvens vid fyra noder etablerade i skyddade anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Snart kommer dessutom ytterligare en nod i Luleå att tas i drift. Noderna är kontinuerligt övervakade och styrda att följa UTC(SP). Varje nod har två atomur och de flesta funktioner i noden är redundanta för att klara både bortfall av utrustning och externa tidskällor och ändå kunna leverera korrekt tid och takt. Tidsdifferensen mellan en nod och UTC(SP) överstiger inte vid något tillfälle ±250 nanosekunder.

Mer info finns på www.pts.se/tidochtakt samt www.ntp.se

Publicerad: 2016-11-09
Uppdaterad: 2016-11-09
Skribent: PTS
Innehållsansvarig: PTS