Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2017-03-02

Vägledning om e-legitimationer och e-underskrifter

Att införa e-legitimering och e-underskrifter kan vara en komplicerad process. eSam, tillsammans med MSB, har tagit fram en ny vägledning för att ge organisationer stöd utifrån flera perspektiv; juridiskt, tekniskt och säkerhetsmässigt.

Den nya vägledningen har namnet Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter. Den har tagits fram av eSams juridiska expertgrupp i samarbete
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och E-legitimationsnämnden. Även banksidan har bidragit i arbetet; bankerna utfärdar idag över 90 procent av alla e-legitimationer.

Hjälp att se informationssäkerhet som en del i införandet

Det är flera perspektiv att ta hänsyn till i samband med att en organisation inför e-legitimering och e-underskrifter - juridik, teknik och säkerhet måste samspela. Det är också många olika parter involverade; användare, de som tillhandahåller tjänster där e-legitimering eller e-underskrift krävs, de som utfärdar e-legitimationer, leverantörer av identitetsintyg och underleverantörer för att nämna några. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och att ha ett systematiskt informationssäkerhetsperspektiv genom hela processen underlättar ett korrekt införande.

Många yrkesgrupper berörs

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor men även privat sektor berörs. Den är skriven för jurister i första hand, men även för alla andra yrkesgrupper som är involverade, som t.ex. arkitekter, verksamhetsutvecklare, upphandlare, informationssäkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

Länk till Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter

Länk till eSams sida om vägledningen

Publicerad: 2017-03-02
Uppdaterad: 2017-03-02
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB