Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Informationssäkerhet – trender 2015

Rapporten Informationssäkerhet – trender 2015 är framtagen för att ge en lättillgänglig och samlad bild av situationen på informations- och cybersäkerhetsområdet

Trenrapport bild
Bild på Trenrapportens omslag.

Fyra myndigheter i samverkan

För första gången har MSB tillsammans med Försvarsmakten, FRA och Rikskriminalpolisen tagit fram en gemensam hot- och riskrapport för informationssäkerhet. 

Rapporten Informationssäkerhet – trender 2015 är framtagen för att ge en lättillgänglig och samlad bild av situationen på informations- och cybersäkerhetsområdet samt ge en sammantagen bedömning av förhållanden som är särskilt angelägna att uppmärksamma för beslutsfattare i samhället. Den innehåller både nationella och internationella trender och bedömningen är främst baserad på utvecklingen under 2013-2014.

Sju trendområden

Rapporten som tar upp sju trendområden är främst ett stöd för beslutsfattare inför strategiska beslut om hur de ska skydda sin information t.ex. vid it-investeringar eller för utbildningsinsatser. Den ger även regeringen en övergripande bild av utvecklingen inom området informationssäkerhet.

Hela Rapporten Informationssäkerhet – trender 2015 i PDF.

Fakta

De sju huvudtrenderna är:

  • Informationssäkerhet - allt mer en fråga om att skydda hela samhället och dess välstånd.
  • Komplexiteten i it-tjänster gör riskerna och korsberoendena allt mer svåröverskådliga.
  • Frågor om privatlivet kommer aktualiseras då allt mer information om oss själva och om våra tekniska lösningar blir allmänt tillgängliga.
  • Informationssäkerhet får en allt mer växande säkerhetspolitisk dimension.
  • Samspelet mellan traditionell och elektronisk brottslighet ökar och blir allt mer komplex.
  • Människan fortsätter vara den svagaste länken i skyddet av information.
  • Konsekvenserna av oplanerade driftavbrott i informationssystem blir större och mer oöverskådliga och riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner allt mer.

Publicerad: 2015-08-12
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid