Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Metodstöd

MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation, oavsett verksamhetsområde och storlek på organisation. Metodstödet ska kunna användas om din organisation står i startgroparna för att införa det systematiska arbetssättet men också om din organisation redan har mycket på plats.

Bild på hur metodstödet är uppdelat i fyra delar, visuellt beskrivet som fyra block med kedjor som driver de olika delmomenten som kugghjul

Om Metodstödet

Metodstödet bygger på standarden SS-EN ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet. Mer om vad själva Metodstödet innehåller läser du i texten Att använda metodstödet. Mer om standardserien ISO/IEC 27000 läser du i texten Ledningssystem för informationssäkerhet.

År 2011 lanserades det första metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete, då under namnet metodstöd för LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Det reviderade Metodstödet är textmässigt avskalat och innehållsmässigt strukturerat på ett delvis annat sätt. Det är förstås även uppdaterat där så behövdes. Den stora skillnaden är att 2011 års version fokuserar mer på införandet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och att detta är upplagt som ett projekt. Det finns inga motsättningar mellan 2011 års version och den reviderade versionen som lanserades 2018.

Metodstödet - en översikt 

En översikt av Metodstödet finns att ladda ner och läsa här. 

I den tillhörande bilagan Framgångsfaktorer och exempel  får du praktiska råd och tips på hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan gå till. 

Ledningens roll inom informationssäkerhet - ett stöd för dig med en ledande funktion

En publikation som vänder sig direkt till ledningen finns att ladda ner och läsa här. 

 

 

Omvärldsanalys

 

Få hjälp att använda metodstödet

Nu erbjuder MSB en rådgivningstjänst som stödjer er i ert förebyggande arbete och underlättar för din organisation att anpassa informationssäkerhetsarbetet till er specifika verksamhet. Tjänsten kompletterar de vägledningar och stödmaterial som tagits fram genom att erbjuda personlig rådgivning via mail, telefon eller videosamtal. Ställ din fråga till rådgivningen för att få vägledning i hur just din organisation kan använda MSB:s olika stöd inom det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Klicka här för att komma till rådgivningen

Nya färger

Under slutet av 2020 och början av 2021 kommer Metodstödet att få nya färger för att bättre passa MSB:s grafiska profil. Bytet av färger i tidigare publicerat material kommer att utföras löpande.

Vi önskar synpunkter och exempel

Metodstödet kommer att ständigt förbättras och utvecklas. Nya texter och verktyg kommer att tillkomma. Succesivt kommer vägledningarna och verktygen att kompletteras med utbildningsmaterial, fördjupningstexter och kompletterande texter samt exempel från de organisationer som vill dela med sig.

Du får gärna lämna synpunkter på Metodstödet och tipsa oss om på vilka områden du skulle behöva mer stöd. Vi är också väldigt tacksamma om du vill dela med dig av goda exempel från din organisation. Vi kan inte lova att återkoppla personligen på dina synpunkter men alla synpunkter tas om hand och övervägs. Delar du med dig av goda exempel så kommer även dessa att övervägas för publicering. Om du inte uttryckligen vill att det ska framgå från vilken organisation exemplet kommer så kommer vi att anonymisera det du skickar in. Dina synpunkter och exempel skickar du till informationssakerhet@informationssakerhet.se.

Använd Metodstödet som det passar dig

Du får använda Metodstödet på det sätt som passar dig med villkor som följer licensen ”Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika Licens” (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.sv. Kortfattat innebär detta att du får använda och anpassa alla delar av Metodstödet så att det passar dina behov, till exempel kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av innehållet, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste alltid anges som ”MSB, www.informationssäkerhet.se”. Vid egna bearbetningar får det inte antydas att MSB godkänt eller rekommenderar bearbetningen eller användningen av det bearbetade verket.

Det reviderade metodstödet arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av personer från både offentlig sektor och näringslivet. 

Publicerad: 2017-09-11
Uppdaterad: 2018-02-16
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB