Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2017-09-11

Ändringslogg  metodstödet

Nedan återfinns datum för, och kort beskrivning av, de ändringar som gjorts i metodstödet sedan publiceringen.

Ändringslogg - Om metodstödet

Ändringar genomförda:

2020-12-21
Bilder i de nya färgerna publicerades. Text om nya färger lades till. 

2018-02-28
Redaktionella ändringar

2018-02-09
Första versionen publicerades

Ändringslogg - Att använda metodstödet

Ändringar genomförda:

2022-10-25
Redaktionella ändringar

2020-12-21
Bilder byttes ut till bilder i de nya färgerna. 

2018-05-24
FAQ lades till

2018-02-28
Redaktionella ändringar

2018-02-16
Redaktionella ändringar

2018-02-09
Första versionen publicerades

Ändringslogg - Identifiera och analysera

Ändringar genomförda:

2022-10-25
Redaktionella ändringar

2022-09-09:
Ny vägledning om "Riskbild" publicerades. 
Vägledning "Riskanalys" togs bort. 
Verktyg "Riskanalys" togs bort. 

2021-06-11
Länkar till korta introduktionsfilmer om respektive analys publicerade i inledningen.

2020-06-30
Verktyg "Riskanalys" publicerades. 

2018-02-28
Redaktionella ändringar

2018-02-23
Redaktionella ändringar

2018-02-09
Första versionen publicerades

Ändringslogg - Utforma

Ändringar genomförda:

2023-07-26
Tagit bort texten, då denna handlingsplant inte gäller:
Exempel: kommuner, landsting och regioner bör beakta handlingsplanerna från Sveriges kommuner och landsting (SKL), som ”Handlingsplan 2017–2025, Förutsättningar för digital utveckling” – eftersom den innehåller just mål för informationssäkerhet.

2022-09-09
Vägledningen "Riskhantering" publicerades. 

2020-12-23
Vägledningen "Ledning och styrning" publicerades. 

2020-12-22
Vägledningen "Klassningsmodell" byttes ut mot en nyskriven version.

Vägledningen "Välj säkerhetsåtgärder och skapa skyddsnivåer" publicerades.  

Verktyget "Utforma klassningsmodell" byttes ut mot ett nytt. 

Verktyget "Utforma skyddsnivåer" publicerades. 

Exempel A, Exempel B och Exempel C publicerades i kunskapsbanken. 

2020-08-25
Vägledningen "Incidenthantering" publicerades. 

2020-03-25
Vägledningen "Kontinuitetshantering för informationstillgångar" publicerades. 

2018-02-28
Redaktionella ändringar

2018-02-09
Första versionen publicerades

Ändringslogg - Använda

Ändringar genomförda:

2020-12-22
Vägledningen "Klassningsmodell" byttes ut mot den nyskrivna vägledningen "Klassning av information". 

Verktyget "Använda informationsklassning" byttes ut mot en ny version. 

2018-02-28
Redaktionella ändringar

2018-02-09
Första versionen publicerades

Ändringslogg - Följa upp och förbättra

Ändringar genomförda:

2020-12-23
Vägledningen "Ledningens genomgång" byttes ut mot en nyskriven.  

2018-02-28
Redaktionella ändringar

2018-02-09
Första versionen publicerades

Publicerad: 2017-09-11
Uppdaterad: 2018-01-03
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB