Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Nyheter

 • 2017-09-14

  Workshop om nya metodstödet

  Möjlighet att delta i workshop där det reviderade metodstödet för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet testas.

  Läs mer
 • 2017-09-04

  Centralt signalskyddslärarmöte 2017 inställt

  ”Förvärvad behörighet gäller i tre år under förutsättning att personen under tiden tjänstgör som signalskyddslärare. För att bibehålla sin behörighet skall signalskyddslärare genomgå kompletterande utbildning. Ett annat sätt att bibehålla sin behörighet efter genomförd utbildning är att signalskyddsläraren deltar i signalskyddslärarmöte minst en gång vartannat år”. (H TST grunder 2007)

  Läs mer
 • 2017-08-30

  Pilotprojekt utvärderar ny teknisk modell för säkrare lagring och överföring av information hos myndigheter

  I dag finns ett stort behov av att kunna tillhandahålla säkra och moderna it-lösningar snabbt och effektivt inom svensk offentlig förvaltning. Det finns en brist på tekniskt stöd för hanterandet av information som är skyddsvärd och/eller sekretessbelagd, men som inte rör rikets säkerhet. Nu ska ett nytt MSB-lett projekt undersöka möjliga åtgärder för detta.

  Läs mer