Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

CERT-SE förebygger IT-incidenter

CERT-SE:s tjänster riktar sig till såväl offentlig sektor som näringslivet och till uppgifterna hör bland annat att:
  • Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

Ökat säkerhetsmedvetande viktigt mål

CERT-SE strävar efter att öka IT-säkerhetsmedvetandet i Sverige genom att förmedla kunskap och fakta. CERT-SE utfärdar kontinuerligt varningar och råd om sårbarheter i våra IT-system. För detta bedrivs omvärldsbevakning av hot och säkerhetsproblem på IT-området samt ett nära samarbete och informationsutbyte med liknande nationella och internationella organisationer.
Varje vecka sammanställs ett veckobrev med de viktigaste nyheterna på IT-säkerhetsområdet. CERT-SE skickar också blixtmeddelanden vid allvarliga IT-händelser. Tjänsten är kostnadsfri och går att beställa på webbplatsen www.cert.se. På webbplatsen beskrivs också CERT-SE:s incidenthanteringsprocess som består av fem steg där varje steg innehåller frågor, aktiviteter och rekommendationer.

Internationell kontaktpunkt

CERT-SE är medlem i flera Internationella nätverk som TF-CSIRT (Task Force - Collaboration of Security Incident Response Teams)‏, FiRST (Forum of Incident Response and Security Teams)‏, IWWN (International Watch and Warning Network)‏ och EGC (European Government CERT).

Publicerad: 2015-09-09
Uppdaterad: 2015-09-09
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB