Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

För dig som är it-ansvarig

En it-teknikers värld är präglad av snabba förändringar och det kan därför vara viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden inom sitt sakområde.

Det kan gälla till exempel ny teknik, kända it-incidenter, aktuella sårbarheter eller skadlig kod. Det är även värdefullt att kunna kontakta tekniska experter inom informationssäkerhetsområdet vid exempelvis incidenter, eller misstanke om incidenter, som drabbat den egna organisationen.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till uppgifterna hör bland annat att:

  • Agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

Mer information finns på CERT-SEs webbplats. Där publiceras även  

Publicerad: 2012-12-18
Uppdaterad: 2018-01-02
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB