Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

MSB:s kurser inom informationssäkerhet

På den här sidan hittar du information om MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet. 

  • Webbkurs i operativ informationssäkerhet - en introduktion till informationssäkerhet.
  • Webbkurs i taktisk informationssäkerhet - om riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.
  • Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla
  • Heldagsutbildning för lokala informationssäkerhetssamordnare 

Webbkurs i operativ informationssäkerhet

Om kursen

Denna webbutbildning ger dig en fördjupad kunskap om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken. Utbildningen riktar sig till dig som har en nyckelroll i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet och som har grundläggande kunskaper inom området. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet, till exempel linjechefer, objekt- och systemägare, projektledare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Anmälan

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 12 lektioner. Varje lektion tar ca 5 minuter att genomföra. Ingen anmälan behövs.

Klicka här för att komma till webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt på msb.se utan krav på anmälan.

Webbkurs i taktisk informationssäkerhet 

Om kursen

Denna webbutbildning ger tips och råd för att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom din organisation. Utbildningen riktar sig till dig som är CISO.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som har det systematiska informationssäkerhetsarbetet som huvuduppgift i din organisation.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om systematiskt informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Anmälan

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 13 lektioner. Varje lektion tar ca 5 minuter att genomföra. Ingen anmälan behövs.

Klicka här för att komma till kursen i taktisk informationssäkerhet. 

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt på msb.se utan krav på anmälan.

Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Grundutbildning i informationssäkerhet som tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information.

Kursen kan genomföras direkt på webben eller via eget LMS.

Disa-digital informationssäkerhetsutbildning

Mer information om webbutbildningen Disa

Heldagsutbildning för lokala informationssäkerhetssamordnare

Detta utbildningsmaterial riktar sig till dig som är CISO, för att du ska kunna utbilda de medarbetare som är utsedda att stödja dig med olika praktiska arbetsuppgifter i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Utbildningen ger en grundläggande teoretisk förståelse för vad systematiskt informationssäkerhetsarbete är och möjlighet att prova på några vanliga arbetsuppgifter i det operativa systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Du som CISO kan börja med att läsa handledningen för att se hur materialet hänger ihop och vilka anpassningar du kan göra utifrån din organisations behov. 

Materialet består av 6 stycken filer: 

  1. Handledning (.pdf)
  2. Powerpoint-presentation (.ppt)
  3. Uppgiftsbeskrivning (.pdf)
  4. Uppgiftsmall (.xls)
  5. Företagsbeskrivning, exempelföretaget "EL-VIS AB" (.pdf)
  6. Rollkort, exempelföretaget "EL-VIS AB" (.pdf). 

Materialet finns också länkat under Använda Metodstödet på informationssakerhet.se 

Publicerad: 2022-03-31
Uppdaterad: 2022-03-31
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB