Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

MSB:s kurser inom informationssäkerhet

På den här sidan hittar du information om MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet under 2020.

 

•    Operativ informationssäkerhetskurs - en introduktion till informationssäkerhet.

•    Taktisk informationssäkerhetskurs - om riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.

•    Strategisk informationssäkerhetskurs - med fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s ledningsgenomgång.

 

1.    Operativ informationssäkerhetskurs

Om kursen

Syftet med kursen är att ge förutsättningar att utveckla grundläggande kunskaper om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken.

Kursen är webbaserad och pågår under 14 veckor där deltagaren en gång i veckan får en länk till veckans lektion direkt till sin e-post. Varje lektion är maximalt fem minuter lång.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet, till exempel linjechefer, objekt- och systemägare, projektledare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter. För tillgång till kursen krävs att din organisation beställer den.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt under 2020 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören Jungle Map.
Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisation och leverantören JungleMap.

Anmälan

Organisationens CISO eller motsvarande beställer kursen till organisationen på Junglemaps hemsida

Beställ kursen Operativ informationssäkerhetskurs

 

2.   Taktisk informationssäkerhetskurs

Om kursen

Här får du tips och råd för att komma igång med det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Kursen är webbaserad och pågår under 13 veckor där du en gång i veckan får en länk till veckans lektion direkt till din e-post. Varje lektion är maximalt fem minuter lång.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som har det systematiska informationssäkerhetsarbetet som huvuduppgift i din organisation och som verkar inom kommun, region eller statlig myndighet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om systematiskt informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt under 2020 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören JungleMap.
Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisationen och leverantören JungleMap.

Anmälan

Anmälan till Taktisk informationsäkerhetskurs

 

 3. Strategisk informationssäkerhetskurs

Om kursen

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för er som deltar att tillsammans, utifrån era olika roller, utveckla kunskap om hur effektiv styrning kan säkerställas och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbete kan genomföras.

Målgrupp

Kursen vänder sig både till dig som är chef och till dig som arbetar med informationssäkerhet och har det som din huvuduppgift inom kommuner, regioner, kommun- och regionägda bolag samt statliga myndigheter.

Ort: Stockholm                                                                                                              

Antal platser: 32                                                                                                      

Längd: 5 dagar, 8 - 24 september

Sista anmälningsdag: 4 Juni 2020

Anmälan

För mer information och anmälan till Strategisk informationssäkerhetskurs

Publicerad: 2020-01-13
Uppdaterad: 2020-05-08
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB