Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

MSB:s kurser inom informationssäkerhet

Här nedan finner du MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet.

MSB erbjuder tre informationssäkerhetskurser i år:

  • Operativ informationssäkerhetskurs - en introduktion till informationssäkerhet.
  • Taktisk informationssäkerhetskurs - om riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.
  • Strategisk informationssäkerhetskurs - med fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s ledningsgenomgång.

1.    Operativ informationssäkerhetskurs

Om kursen

Kursens syfte är att ge deltagarna förutsättningar för att utveckla grundläggande kunskaper om vad informationssäkerhet innebär och hur man arbetar med informationssäkerhet.

Kursen ges som en nano-utbildning på webben och pågår i 14 veckor där du en gång i veckan får en länk till veckans lektion direkt till din e-post.

Målgrupp 

Kursens målgrupp är den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet inom kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. 

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt under 2020 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören Jungle Map.

Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisationen och leverantören Jungle Map.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att följa denna länk.

https://www.junglemap.com/msb-utb1-2020?lang=sv

2.   Taktisk informationssäkerhetskurs

Om kursen

Kursens syfte är ge deltagarna förutsättningar för att utveckla kunskaper om arbetssätt för informationssäkerhetsarbete på ett riskbaserat och systematiskt sätt.

Kursen ges som en nano-utbildning på webben och pågår i 13 veckor där du en gång i veckan får en länk till veckans lektion direkt till din e-post.

Målgrupp 

Kursens målgrupp är den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till personer som har informationssäkerhetsarbetet som huvuduppgift i sin organisation och som verkar inom kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om informationssäkerhetsarbete en förutsättning. 

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt under 2020 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören Jungle Map.

Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisationen och leverantören Jungle Map.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att följa denna länk:

https://www.junglemap.com/msb-utb2-2020?lang=sv

 3. Strategisk informationssäkerhetskurs

Kursens syfte

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet. Kursen vänder sig både till chefer och till de som arbetar med informationssäkerhet som sin huvuduppgift inom kommuner, regioner, kommun- och regionägda bolag samt myndigheter.

Ort: Stockholm                                                                                                              

Antal platser: 32                                                                                                      

Längd: 5 dagar, 3 mars- 2 april

Sista anmälningsdag: 23 januari 2020

För mer information och anmälan, följ länken: https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/informationssakerhet---kurs-i-strategisk-och-systematisk-informationssakerhet/

 

Publicerad: 2020-01-13
Uppdaterad: 2020-01-13
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB