Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Datoriserad informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Syftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal.

Hur får man tillgång till DISA?
DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner.

DISA finns i dagsläget i tre olika lösningar. 

Det finns fritt tillgängligt på disa.msb.se.

Organisationer kan också få tillgång till innehållet för DISA och importera filmer, text och frågor till eget LMS eller via plattformen RIBkunskapstest som driftas av MSB. Dessa lösningar kan organisationer få tillgång till genom att teckna ett nyttjanderättsavtal.

Kontakten på MSB tas med enheten för systematisk informationssäkerhet via informationssakerhet@informationssakerhet.se

10 olika delar
DISA innehåller tio olika delar som alla tar upp olika aspekter av informationssäkerhet.

  • Varför är informationssäkerhet viktigt?
  • Säkert beteende
  • Lösenord
  • E-post
  • Skadlig kod
  • Sociala medier
  • Mobila enheter
  • Molntjänster
  • Säkerhetskopiering
  • Loggning och spårbarhet

 

Publicerad: 2013-02-06
Uppdaterad: 2019-04-05
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen