Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)

Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. Syftet med utbildningen är att kostnadsfritt erbjuda en introduktion i informationssäkerhet för de flesta typer av organisationer. 

Illustration person i kontorslandskap

 Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa) 

Vi lever idag i ett informationssamhälle där information bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi dagligen stora mängder information. Därför är det viktigt för organisationer att deras anställda har bra kunskap om säker informationshantering.
Syftet med Disa är att på ett enkelt sätt ge alla medarbetare en grundförståelse för informationssäkerhet. Utbildningen kan användas av alla anställda i en organisation eller som en introduktionsutbildning för nyanställda, vikarier, konsulter eller annan inhyrd personal. 

Innehåll:

Disa tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information. Varje avsnitt inleds med en film som följs av en fråga med tre svarsalternativ, och en uppmaning att fylla i en checklista med frågor om vad den personens organisation har för regler på området. Vissa filmer följs också av en fördjupande text.

Avsnitt:

  • Säkert beteende
  • Lösenord
  • Säkerhetkopiering
  • Molntjänster
  • E-post
  • Sociala medier
  • Granska avsändaren
  • Skadlig kod
  • Utanför arbetsplatsen
  • När det blir fel

Den första versionen av nya Disa innehöll inget kursintyg. Detta är dock uppdaterat nu och ett kursintyg finns att ladda ner och fylla i i slutet av Disa.  Här kan du ladda ner kursintyg och checklista i PDF-format. 

Filmerna i Disa går även att se på MSB:s youtube-kanal. Här kan du ladda ner all text som ingår i Disa i PDF-format. Texten går även att läsa direkt på informationssäkerhet.se, se undersida till den här sidan. 

Hur får jag tillgång till Disa?

Disa finns i två olika lösningar.

Öppet på webben eller genom att importera filmer, text och frågor till eget LMS. Denna version av Disa omfattas av en Creative commons licens, CC BY-SA 4.0, och är fri att använda i enlighet med licensen.

Här kan du ladda ner Disa som SCORM-paket. 

För mer information, kontakta enheten för systematisk informationssäkerhet via informationssakerhet@informationssakerhet.se

Licens för att använda Disa:

Du får använda MSB:s utbildningsmaterial ”Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)” på det sätt du finner lämpligt i enlighet med de bestämmelser som följer av licensensvillkoren ”Creative Commons Erkännande-DelapåsammaVillkor 4.0 Internationella Publika Licens” (CC BY-SA 4.0). Dessa går att läsa i fulltext här; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sv.

Kortfattat innebär villkoren att du får använda och anpassa alla delar av MSB:s utbildningsmaterial Disa så att det passar dina behov, till exempel kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av innehållet. Även under vissa förutsättningar för kommersiellt bruk. Utbildningsmaterialet ska dock fortfarande kunna nyttjas fritt för envar vilket innebär att nyttjanderättshavare som använder materialet för kommersiellt bruk inte äger rätt att begränsa annan från att nyttja materialet vidare i enlighet med bestämmelserna i licensvillkoren CC BY-SA 4.0.

Upphovsmannen måste alltid anges, som ”MSB, www.informationssäkerhet.se”. Vid egna bearbetningar får det inte antydas att MSB godkänt eller rekommenderar bearbetningen eller användningen av det bearbetade verket.” Det ska också anges vilka delar av materialet som bearbetats.

 

Licens

Publicerad: 2013-02-06
Uppdaterad: 2020-10-22
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen