Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Nätverk för offentliganställda

Det finns många olika nätverk att delta för de som arbetar med informationssäkerhet i organisationer. På den här sidan presenteras de nätverk som är öppna för de som samordnar frågor som rör informationssäkerhet inom statliga myndigheter, kommuner och regioner.

För myndigheter- Snits

Snits är det statliga nätverket för informationssäkerhet. Nätverket är till för dem som innehar en statlig tjänst och har till huvuduppgift att arbeta med informationssäkerhet.  Snits ska utgöra ett forum för kontakt- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, informationsspridning och diskussioner om systematiskt informationssäkerhetsarbete. Deltagande myndigheter representeras med en person.

Snits träffas normalt fyra gånger om året, två gånger på våren och två gånger på hösten. Formerna för sammankomsternas karaktär kan variera, från presentationer till olika typer av gruppdiskussioner. Primärt ska de innehålla aktiviteter som uppmuntrar till deltagande och ger förutsättningar för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.

MSB samordnar och leder nätverkets forum, sammankallar programrådet och förvaltar nätverkets samarbetsyta. Programrådet består av ett antal representanter från myndigheter i nätverket som tillsammans med MSB planerar och tar fram programinnehållet.   

Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i Snits genom att skicka ett mejl till: natverk@informationssakerhet.se

För kommuner - KIS

Informationssäkerhetsnätverket Sveriges Kommuner, KIS, är ett nätverk för dem som har ett ansvar för arbetet med informationssäkerhet på kommunerna. Syftet med nätverket är att stödja de personer som har det uppdraget på kommunerna med förhoppning om att kommunerna genom att delta i nätverket kan förbättra och effektivisera sitt informations-säkerhetsarbete.

Personer vars arbetsuppgifter handlar om att samordna och utveckla informationssäkerheten i kommunen har behov av att utbyta erfarenheter, kunskap och information med andra kommuner och organisationer.

www.projectplace.se finns ett forum för detta. Alla medlemmar får ett eget personligt konto till nätverket. Projektplatsen erbjuder ett enklare skydd genom inloggning med lösenord. Där kan man dela med sig av dokument och goda exempel, ställa öppna frågor, starta onlinemöten, ta del av andras erfarenheter etc.

Nätverket har idag drygt 320 stycken deltagare fördelat på ca 180 kommuner, men målet är att alla kommuner i Sverige har minst en person som deltar. Kommunen inbjuds att skicka in namn och e-postadress på den eller de personerna med uppgift att representera kommunen i nätverket.

Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i nätverket genom att skicka ett mejl till Robert Reineck på e-postadress robert.reineck@uppsala.se . 

Deltagande i nätverket KIS är kostnadsfritt.

För regioner och andra i ”vården” - HoSIS

Hälso- och sjukvårdens informationssäkerhetsnätverk (HoSIS) är ett nätverk för regionernas och privata vårdgivares informationssäkerhetsansvariga och jurister som arbetar med dessa frågor. Nätverket hette tidigare Nätverket för Informationssäkerhet, (NIS).

Syftet med nätverket är att stödja personer med ansvar för informationssäkerhetsfrågor i sina respektive organisationer genom erfarenhetsutbyte mellan organisationer. 

www.projectplace.se finns ett forum för HoSIS. Medlemmar får ett eget konto i nätverket. Där kan man dela med sig egna, och ta del av andras dokument och goda exempel, erfarenheter etc. Kallelser till möten sker också denna väg. HoSIS brukar ha fyra fysiska möten per år, tre endagarsmöten, oftast i Stockholm, samt ett tvådagarsmöte på någon större ort ute i landet.

HoSIS-nätverket har idag knappt hundra medlemmar fördelade över hela landet.

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt men resor och ev uppehälle i samband med fysiska möten betalas av respektive organisation. HoSIS sponsras av SKR och MSB.

För mer information om nätverket, kontakta:

Monika Ask via e-post: monica.ask@regionvarmland.se 
Moon Carlbring via e-post: moon.carlbring@regionvastmanland.se

Publicerad: 2013-04-17
Uppdaterad: 2021-08-23
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB