Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Lagar & Regelverk

Lagar, förordningar och föreskrifter är exempel på rättsliga regelverk som styr samhällets informationssäkerhet

Lagar och andra författningar är ett av samhällets starkaste styrmedel och fyller en viktig roll för att bygga upp informationssäkerhet både nationellt och internationellt. I vissa fall handlar det om att specificera ett särskilt skydd för viss typ av information medan i andra påbjuds ett sätt att arbeta med informationssäkerhet på mer generell nivå.

På de här sidorna finner du kortare redogörelser för ett antal centrala lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd som är centrala ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Vi har valta att dela in författningarna i tre kategorier:

  • Rättsligt skydd för viss typ av information,
  • Rättsliga krav på informationssäkerhet i olika verksamheter
  • IT-brott och IT-relaterad brottslighet

Standarder för informationssäkerhet spelar också en viktigt roll för samhällets informationssäkerhet. De kan fungera som verktyg vid exempelvis upphandling eller för att kvalitetsäkra och effektivisera sin verksamhet. 

Publicerad: 2013-04-05
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Helena Andersson
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid