Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

IT-brott och IT-relaterad brottslighet

Brottsbalken

Rättslig reglering bidrar till informationssäkerhet genom att ställa krav på att vidta åtgärder men även genom att kriminalisera vissa handlingar. Många brott, som bedrägeri, begås idag ofta med hjälp av informationsteknik. Ett brott med uttrycklig koppling till IT är dataintrång.

Dataintrång

Enligt brottsbalken 4 kap 9c§ är det förbjudet olovligen bereda sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändra, utplåna, blockera eller i register föra in en sådan uppgift. Det är heller inte tillåtet att olovligen allvarligt störa eller hindra användningen av en sådan uppgift. Den som bryter mot detta kan dömas för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Grovt dataintrång

Ett nytt brott, grovt dataintrång, infördes i brottsbalken 2014. Enligt brottsbalken 4 kap 9c§ 2st. ska ett dataintrång bedömas som grovt om det har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit särskilt farlig. Straffet för grovt dataintrång är fängelse i lägst sex månader och max sex år.


Brottsbalk (1962:700)

Publicerad: 2013-04-05
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: Kjell Kalmelid
Innehållsansvarig: Kjell Kalmelid