Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Säker hantering av information

Vi lever i dag i ett informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är en angelägenhet för alla.

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället.

Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Till vänster finner du verktyg och stöd som kan vägleda dig i ditt informationssäkerhetsarbete.

Publicerad: 2019-09-16
Uppdaterad: 2019-09-16
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB