Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Att hantera överbelastningsattacker

MSB har tagit fram ett informationsblad med bakgrund av att flera kommuner drabbats av överbelastningsattacker.

Om informationsmaterialet

Överbelastningsattacker är i bästa fall ett oönskat störningsmoment för verksamheten men kan i allvarliga fall orsaka stora problem med bland annat höga kostnader och stora arbetsinsatser som följd. Att vara förberedd gör det också lättare att hantera situationen på ett kontrollerat och lugnt sätt när incidenten väl inträffar.

 

Även om en kommun inte helt kan skydda sig mot överbelastningsattacker, kan det förebyggande arbetet begränsa skadorna av en överbelastningsattack.

Förutom att ha god kännedom om den egna kommunens verksamhet, förutsättningar och it-lösningar är det viktigt att ha upparbetade kontakter utanför den egna organisationen för att kunna få stöd och råd.

Syftet med skriften är att höja kunskapsnivån kring den här typen av risker och ge råd om förebyggande åtgärder samt om hur den här typen incidenter kan hanteras. Råden fungerar givetvis även i andra verksamheter än kommunala.

Att hantera överbelastningsattacker (MSB 709)

Publicerad: 2014-06-12
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB