Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Skyddspaket ICS/SCADA [arkiverad]

MSB slutar tillhandahålla Skyddspaket ICS/SCADA

[Denna sida är sedan 2023-12-20 arkiverad och innehållet ses inte över av redaktionen]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) slutar tillhandahålla Skyddspaket ICS/SCADA. Efter 15 maj 2023 kommer MSB inte längre ge support för Skyddspaket ICS/SCADA och kort därefter kommer mjukvaran tas bort från de nedladdningssidor som finns.

Vad är Skyddspaket ICS/SCADA?

Skyddspaket ICS/SCADA är en samling mjukvaruverktyg som underlättar för operatörer av industriella informations- och styrsystem att förbättra sin informations- och cybersäkerhet. Syftet med paketet är att höja säkerhetsnivån hos små och medelstora operatörer. Genom skyddspaketet får operatörerna tillgång till ett grundskydd i sina ICS- och SCADA-miljöer och verktyg för att enkelt och snabbt komma igång med säkerhetshöjande åtgärder.

Varför sker avslutet?

Beslutet att avsluta Skyddspaket ICS/SCADA var inte enkelt men är en avvägning som görs för att kunna fokusera MSB:s arbete inom cybersäkerhet där det bedöms komma till störst nytta för samhället utifrån de förutsättningar som ges.

Om du använder Skyddspaket ICS/SCADA har du två möjligheter:

  1. Fortsätt använd Skyddspaketet och underhåll installationen på egen hand.
  2. Byt till någon alternativ säkerhetsmjukvara.

Underhåll av installationen på egen hand

Att fortsatt använda Skyddspaketet ICS/SCADA även efter att MSB:s support har upphört kan vara frestande men är samtidigt förenat med betydande risker. Med tiden är det sannolikt att sårbarheter framkommer i de bibliotek som finns i skyddspaketet. Fortsatt bruk av skyddspaketet kräver att användaren säkerställer att sårbarheter åtgärdas så fort som möjligt. Tidigare har MSB ansvarat för och skött den uppgiften. Därför rekommenderar MSB att användare av Skyddspaket ICS/SCADA migrerar till alternativa säkerhetsmjukvaror, så länge du som användare inte är väldigt trygg i din förmåga att hålla mjukvaran uppdaterad.

Byte till alternativ säkerhetsmjukvara

För den som väljer att byta säkerhetsmjukvara finns det flera möjliga alternativ. MSB har inte formellt testad alla dessa verktyg och varken godkänner eller rekommenderar någon av dem specifikt. Men vi listar de funktionaliteter som är relevanta för att tillhandahålla en startpunkt där varje organisation kan börja utforska vad som passar dem. För att på egen hand kunna skapa en liknande funktion som Skyddspaket ICS/SCADA bör minst följande implementeras:

Brandvägg (Skyddspaket ICS/SCADA nyttjade PFsense)

Övervakningsfunktion (Skyddspaket ICS/SCADA nyttjade Icinga)

Loggfunktion (Skyddspaket ICS/SCADA nyttjade Rsyslog)

Nätverksinspelning (Skyddspaket ICS/SCADA nyttjade TCPDump)

Intrångsdetekteringssystem (Skyddspaket ICS/SCADA nyttjade Snort)

MSB:s råd och stöd inom säkerhet för cyberfysiska system

Även om MSB:s support för Skyddspaket ICS/SCADA upphör ger MSB fortsatt råd och stöd för säkerhet inom cyberfysiska system bland annat via vår web, genom vägledningar och utbildningar riktade mot samhällsviktig verksamhet och totalförsvarsaktörer.

Vid frågor eller kommentarer vänligen kontakta oss på ics@msb.se

Publicerad: 2019-12-17
Uppdaterad: 2023-12-20
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB