Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Skyddspaket ICS/SCADA

Fem basverktyg för operatörer som vill utveckla sin säkerhet

Skyddspaketet är en samling mjukvaruverktyg som underlättar för operatörer av industriella informations- och styrsystem att förbättra sin informations- och cybersäkerhet. Syftet med paketet är att höja säkerhetsnivån hos små och medelstora operatörer. Genom skyddspaketet får operatörerna tillgång till ett grundskydd i sina ICS- och SCADA-miljöer och verktyg för att enkelt och snabbt komma igång med säkerhetshöjande åtgärder.

Skyddspaketets beståndsdelar

Paketet består av fem applikationer, ett installationspaket samt en tillhörande manual. Installationsapplikationen underlättar installation för fyra av applikationerna. En länk finns för installation av den femte applikationen. Programvarorna som ingår i paketet baseras på öppen källkod och finns således tillgängliga för nedladdning var och en för sig. MSB står för paketering, tillgängliggörande, uppdatering och tillför utöver detta enkla filter och konfigurationer, för att sänka tröskeln bland små och medelstora organisationer att börja skydda sina ICS- och SCADA-system.

Skyddspaket ICS/SCADA består av följande delar:

1. Installationspaket
1.1. Logginsamlingsserver
1.2. Nätverksinspelningsserver
1.3. Larmserver
1.4. IDS-server
2. Länk till installationsmedium
2.1. Brandvägg för SCADA- och ICS-miljö
3. Installations- och användarmanual för ovanstående

Ladda ner skyddspaketet (ISO)

Skyddspaket ICS/SCADA finns att ladda ner på https://skyddics.msb.se

Källkod

Till källkod på GitHub

Begränsningar av garantier och ansvar

MSB påtar sig inget ansvar för eventuella skador på användarens hårdvara, mjukvara eller data som kan uppstå till följd av nedladdning, installation och användning av Skyddspaket ICS/SCADA. Paketet levereras med de ingående delpaketen som är programvaror baserade på öppen källkod. Det åligger den som installerar att försäkra sig om att funktion, konfiguration etc. är den förväntade. Det åligger även användaren att använda de ingående komponenterna i enlighet med dessa komponenters licenser. Läs mer i dokumentationen.

Har du en fråga gällande skyddspaketet eller vill du lämna synpunkter? Kontakta oss på: informationssakerhet@informationssakerhet.se

Publicerad: 2019-12-17
Uppdaterad: 2021-03-15
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB