Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Säkra it-produkter

De tekniska system som omger oss blir allt mer komplexa och beroende av varandra. Ett exempel på detta är det ömsesidiga beroendet mellan el-, tele- och IT-systemen, där ett avbrott i ett av systemen får återverkningar i de andra.

Den samhällsviktiga informationsinfrastrukturen är dessutom en delmängd av övrig samhällsviktig teknisk infrastruktur och påverkar alla sektorer i samhället.

En grundförutsättning för dagens informationssamhälle är säkerheten i informationssystemen. All användning av informationsteknik är starkt beroende av att IT-system/-produkter har säkerhetsegenskaper som ger det skydd som krävs och utlovas.

Common Criteria är en internationell standard för hur man ställer krav på, deklarerar samt evaluerar (utvärderar) säkerhet i IT-produkter.

Publicerad: 2013-04-18
Uppdaterad: 2018-12-20
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB