Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida
2022-03-24

Vägledning säkerhetsåtgärder i informationssystem

En bild av en pil föreställande vägledning på en naturstig

Vägledning för att införa säkerhetsåtgärder i informationssystem kan användas av alla organisationer  och som stöd i it-säkerhetsarbetet. Dokumentet är utformad för underlätta  arbetet med MSB:s föreskrifter MSBFS 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter.

Vägledningen tar upp ett antal säkerhetsåtgärder som behöver införas i en it-miljö för att kunna  behandla information på ett säkert sätt. Innehållet ger stöd i det it-säkerhetsarbete som en organisation behöver bedriva inom ramen för sitt informationssäkerhetsarbete.

Vägledningen kommer att uppdateras regelbundet. Vi tar gärna emot förslag på behov av förändringar eller förtydliganden.

Skicka gärna dessa till informationssakerhet@informationssakerhet.se och ange gärna vägledningen säkerhetsåtgärder i ämnesraden.

Länk: Vägledning säkerhetsåtgärder i informationssystem


Föreskrifterna

MSBFS 2020:6 föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter 

MSBFS 2020:7 föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter

MSBFS 2020:8 föreskrifter om rapportering av it-incidenter för statliga myndigheter

 

Se även

Vi på MSB har, i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter, tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020. Denna bild presenteras i två rapporter: en som presenterar olika hot och en som beskriver konkreta säkerhetsåtgärder. 

Rapporterna kan hämtas från https://www.cfcs.se/publikationer 

Publicerad: 2022-03-24
Uppdaterad: 2021-01-26
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB