Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

SKRs verktyg för klassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja
rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla kommuners,
landstings och regioners genomförande av informationsklassningen har SKR
tagit fram verktyget KLASSA.

Det webbaserade verktyget KLASSA, som förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) baseras på ett konkret arbetssätt med informationssäkerhet. Utgångspunkten är att klassning av information automatiskt ska resultera i ett antal säkerhets- och skyddsåtgärder. Verktyget har ett fokus att snabbt få fram en handlingsplan för att nå upp till en miniminivå på skyddsåtgärder. Det lämpar sig troligen bäst för organisationer som har små, eller inga, resurser att göra en egen analys av krav på skyddsåtgärder. 

KLASSA har också en målsättning att ta fram en standardiserad kravbild på vad som behöver utföras för ett säkrare system. Då kravkatalogen, som är underlaget för resultatet i form av en handlingsplan, är gemensam för de som använder systemet kan likartade krav ställas mot den egna organisationen, leverantörer av system, införandet av skyddsåtgärder och annan förvaltning av systemet.

SKR publicerade i oktober 2018 version 3.5 av KLASSA.

SKRs beskrivning av verktyget (nytt fönster)

Verktyget KLASSA (nytt fönster)

 

Publicerad: 2016-10-31
Uppdaterad: 2022-08-07
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB