Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vägledning för införande av DNSSEC

Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) har tagit fram en vägledning för införande av DNSSEC.

Vägledningen är framtagen som ett hjälpmedel och verktyg för kommuner som har för avsikt att införa DNSSEC, men den fungerar givetvis också i andra typer av verksamheter inom både offentlig förvaltning och näringsliv. Vägledningen bygger på den som regionförbundet i Kalmar utarbetade när de införde DNSSEC i regionens kommuner, men är till vissa delar omarbetad för att passa en bredare målgrupp.

Vägledningen har skrivits av Fredrik Ljunggren och Jakob Schlyter, Kirei AB, samt bearbetats av IIS säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder.

IIS om DNSSEC

DNSSEC gör internet säkrare genom att försvåra manipulation av den information som trafikerar domännamnssystemet, så att en användare kan vara säker på att han eller hon verkligen besöker sin internetbank och inte en falsk kopia som satts upp för att stjäla lösenord och kontouppgifter. Tekniken skapar en kedja av förtroende som försäkrar att användarens klick på en webbsida hamnar där den ska, på rätt webbplats, i stället för att kapas på vägen.

Med DNSSEC kan konsumenter på nätet känna större förtroende för att de får det de vill. Det har potential att bekämpa bedrägerier på nätet långt effektivare än idag. Det finns och kan införas idag. Ett hinder för införandet är avsaknaden av vägledning för enskilda domäninnehavare om vilka krav som bör ställas framför allt för små och medelstora verksamheter.

Publicerad: 2014-03-21
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB